PL

EN

FR

Realizacja dotacji unijnej WRPO 1.5.2.

CGS Drukarnia Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny: Umowa: RPWP.01.05.02-30-0682/15-00

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności CGS Drukarnia Sp. z o.o. poprzez inwestycję w maszynę drukarską LED UV w celu produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w drukarni poprzez cele szczegółowe: wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej. Projekt jest zgodny z celem 1.5.2 WRPO– wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności drukarni, stworzenie i poszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju usług, podniesienie poziomu innowacyjności. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja offsetowej maszyny drukującej LED UV. Okres realizacji: 07.09.2016-31.12.2017.

 

Beneficjentem dotacji jest firma:

CGS Drukarnia Sp. z o.o., z siedzibą w Mrowinie

ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy pod nr 0000203848 o numerze NIP 779-16-32-331, oraz numerze Regon 630878953

 

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Realizacja dotacji Unijnej POiG 8.2

CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. realizuje projekt inwestycyjny:

„Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesu tworzenia publikacji, wydawnictw i książek oraz zarządzania sprzedażą” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Projekt obejmuje stworzenie innowacyjnych systemów informatycznych: W systemie do realizacji procesów tworzenia gotowych publikacji oraz wydawnictw klienci CGS STUDIO używający programu do produkcji mediów w formule SAS będą tworzyli publikacje, wydawnictwa lub książki wraz z personelem grafików Wnioskodawcy a gotowe pliki produkcyjne i plik i z danymi technicznymi produktów będą eksportowane do systemu w drukarni w celu wydrukowania tych produktów.

System do realizacji procesów tworzenia treści i zarządzania sprzedażą spersonalizowanych książek klienci wydawnictwa książek dla dzieci będą tworzyli książki do personalizacji na użytkowanym w formule SAS konfiguratorze książek, zamieszczali je w swoim sklepie internetowym (użytkowanym w formule SAS), z którego gotowe pliki książek spersonalizowanych przez dzieci na stronie www i pliki danych technicznych partii produkcyjnych (grupujące wiele zamówionych książek) będą eksportowane do systemu w drukarni w celu wydrukowania tych książek spersonalizowanych i wysyłki do odbiorców finalnych.

 

Beneficjentem dotacji jest firma:

CGS studio Kubiak i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Mrowinie

ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy pod nr 0000099619 o numerze NIP 779-10-17-146, oraz numerze Regon 630346794

 

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Realizacja dotacji Unijnej POiG 8.2

Innowacyjna gospodarka

 

CGS Drukarnia sp. z o.o. informuje, że realizacja projektu nr UDA -POIG.08.02.00-30-197/12 „Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji konfiguracji, projektowania, produkcji oraz dostaw wyrobów drukowanych” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Mariusz Lewandowski pod nr tel. 61 896 06 50

 

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.europa.eu

 

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

 

remote access info: